KONTAKT

Ludwinowska Studio Architektury

arch. Agnieszka Ludwinowska
tel.: 600 66 00 57
email: ludwinowska@gmail.com

Ludwinowska Studio Architektury jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Wnętrz. Przynależność do SAW jest deklaracją
zachowania wysokiej etyki, standardów pracy i ustawicznego rozwoju zawodowego.